Piet van Riel

Ieder werk van deze in 1951 te Oosterhout (Nederland) geboren kunstenaar blijft een vertelling en in het omvangrijke oeuvre van deze vriendelijke en hartelijke man zal men dan ook geen werk vinden zonder titel.
De rijke kleurschakeringen die kenmerkend zijn voor het werk van Piet, maken zijn creaties altijd opnieuw verrassend, expressief en indringend.

Zijn werk is nu uitgemond in een serie spontane werken die kracht en blijheid uitstralen met toch steeds de vinger aan de gevoelige pols. Want Piet bleef door zijn spontaniteit en blijheid heen: de gevoels-mens die zich uit in kleuren, verfvlakken en lijnen.

Piet van Riel liet zich inspireren door wat er om hem heen en wat er met hemzelf gebeurde. Zijn gevoel werd geraakt en er ontstond iets in hem dat hij niet in woorden, maar in felle kleur tot uitdrukking bracht. Het resultaat was een abstract verhaal in beelden.

Piet van Riel overleed op 29 september 2017.