René Magritte

(1898-1967)

René Magritte was een surrealist met een zeer persoonlijk karakter.
Magrittes beleving van het wezen van de wereld der dingen bracht hem tot de verandering, tot de gedaanteverwisseling en de vertaling van het object, dat in deze verschijningsvorm een andere betekenis krijgt.
Door ze als gelijkwaardige grootheden naast elkaar te zettten, ontstaat een vervreemding van de werkelijkheid, geschilderd in een verwarrende en indringende "trompe l'oeil", die het irrationele van die werkelijkheid naar voor brengt.