Pol Mara

Pol Mara, pseudoniem voor Louis Leysen, werd geboren op 8 december 1920 in Antwerpen (Borgerhout) en overleed op 10 februari 1998.
Hij was kunstschilder, tekenaar en lithograaf.

In het begin werkte hij als surrealistisch schilder om daarna over te gaan naar de lyrische abstractie van de vijftiger jaren.

In de jaren 60 introduceerde hij fotorealistische elementen in zijn werk, waarbij hij aansloot bij de opkomende massacommunicatie.
Hij begon in zijn werken elementen te verwezen uit de wereld van televisie, film en geillustreerde tijdschriften, modebladen en reclame.

Met zijn droomwereld waarin mooie jonge vrouwen voorkomen, een zuivere esthetische wereld, wil hij protesteren tegen al het onrecht en lelijke in onze samenleving.

Pol Mara kreeg tal van onderscheidingen en prijzen.