Octave Landuyt

Octave Landuyt is geboren op 26 december 1922 te Gent.
Hij is een Belgisch kunstenaar die verschillende vormen van kunst produceert, zoals schilderijen, beeldhouwwerken en juwelen.

Door het vele verhuizen was zijn omgeving van grote invloed op zijn ontwikkeling. Uit kleiputten haalde hij materiaal om te boetseren. Wanneer hij bij een slachterij en een smidse woont, maken de substantie en de kleur van bloed enerzijds en het vuur van de smidse anderzijds een blijvende in druk op hem. Zij bepalen verder mee zijn kleurenpalet.
De oorsprong van zijn voorliefde voor ongewone combinaties van gevonden voorwerpen met zijn sculpturen, lag in een nabijgelegen stortplaats.

Aanvankelijk zocht hij inspiratie binnen droom- en waanbeelden. Dood, dreiging en verval maar ook het leven spelen een belangrijke rol in zijn werk. Hij ontwikkelde een fantasierijke wereld waarin mens en dier in een beklemmende vervreemding voorgesteld worden.
De ogen spelen een grote rol, ze viseren de kijker, en spreken ook. De mond, doorgaans open, blijft verstomd.