Joan Miro

(1893-1983)

Uitgaande van het kubisme en onder de indruk van Paul Klee voert hij een volledig arsenaal van wezens uit een andere wereld ten tonele.
Hij probeert in hun onderlinge relatie de poezie van de natuur tot haar recht te laten komen en om luchtig dansende en golvende motieven als sterrren op de imaginaire en kleurige ondergrond vast te hechten.