Albert Van Dyck

Albert Van Dyck werd op 25 mei 1902 geboren in Turnhout. Hij was een van de vaandeldragers van het animisme.

Toen Van Dyck begon als kunstenaar, was het expressionisme de gezaghebbende kunststroming in de Vlaamse kunstwereld. Als animist reageerde hij hierop. Albert Van Dyck evolueerde naar een zuiver picturale schilderkunst, waarbij hij vooral aandacht schonk aan het kind en aan het schrale Kempische landschap.

Albert Van Dyck overleed in 1951 aan een slepende ziekte en werd begraven in Schilde.