Achilles Cools

Achiles Cools werd geboren in Grobbendonk op 24 oktober 1949. Hij is niet alleen schilder, tekenaar en graficus, maar ook schrijver, dichter, natuurfilosoof en bouwer van installaties.
Van 1973 kon hij zich voltijds wijden aan zijn kunst en gaf ook nog les aan de Kunstacademie van Heist op den Berg.

Achilles Cools is een kunstenaar bij wie leven en werk in elkaar vloeien. In zijn kunst staat de natuur centraal in al zijn aspecten. In het bijzoder is het de kauw, de vogel die voor alles staat. De kauw maakt deel uit van zijn kunst en hij bekijkt de wereld door de ogen van de kauw.

Achilles Cools' werk, zij het tekening, aquarel, gouache of schilderij, vertoont preciesheid, tederheid en bijna fotografische realiteitsweergave. Zijn werk draagt duidelijk een eigen stempel, een eigen signatuur.

Jaarlijks houdt hij tentoonstellingen in binnen- en buitenland.